Фирма „МАКИР-П“ ООД е основана през 2005 г. с предмет на дейност  инвестиционно проучване и проектиране на всякакъв вид строежи, изработване на експертни оценки, рецензии, осъществяване на технически контрол и експертизи.

 

  • Адрес за кореспонденция: – България, 4000 Пловдив, ул. „Велико Търново“ 24, email: project@makir.bg

Фирмата е проектирала множество обекти във всички области и с различно предназначение :

 

  • вътрешни електрически инсталации от всякакъв тип: силови, осветителни, заземителни, мълниезащита, телефонизация, компютърни мрежи, озвучаване, телевизионно наблюдение, контрол на достъпа, сигнално-охранителни уредби и инсталации, системи за оповестяване при бедствие, пожароизвестяване и други;
  • изкуствено осветление на открити площи – улици, площади, паркове, спортни обекти, открити площадки за производствена и складова дейност, архитектурни забележителности, фонтани и други;
  • въздушни и подземни електропроводи за напрежение до 110kV;
  • подстанции, разпределителни уредби, трафопостове до 110kV;
  • малки водноелектрически централи;
  • соларни електрически централи;
  • централи за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници – фотоволтаични електроцентрали, биомаса и др.
имате нужда от помощ?

Моля не се колебайте да се свържете с нас!

Инвестиционно проектиране, устройствено планиране

Инвестиционно проектиране, устройствено планиране