Нуждаете се от консултация?

Проектантска група „МАКИР“ е създадена през 2005 година и развива своята дейност в областта на инвестиционното проектиране, устройствено планиране. Използвайки дългогодишният си опит и стремейки се да удовлетворим максимално изискваният на своите клиенти и възложители, ние предлагаме цялостно и отчасти проучване и проектиране на всякакъв вид обекти – сгради с различно предназначение, съоръжения и оборудване чрез осигуряване на високо качество на предлаганите услуги.

Фирмата прилага система за управление в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015 с област на приложение в Инвестиционното проектиране, авторски надзор, устройствено планиране.

какви са нашите услуги?

Ние предлагаме всичко свързано с устройственото планиране и инвестиционното проектиране в това число и на електрически инсталации.

mkrp

Инвестиционно проектиране, устройствено планиране

Инвестиционно проектиране, устройствено планиране