СГРАДА НА ГОДИНАТА 2019

Фирма ‘Макир-П“ бе част от екипа в две номинации:

Категория „Корпоративни сгради“,

Специална награда: Производствено-административна база на „Катра Груп“, гр. Пловдив

ИНВЕСТИТОР:

„Катра Груп“, гр. Пловдив

АРХИТЕКТ:

арх. Ангел Примов

Категория „Производствени и логистични сгради“,

Специална нагрда: Завод за продукти ниско напрежение

ИНВЕСТИТОР:

АББ България ЕООД- клон Петрич

АРХИТЕКТ:

арх. Георги Стоянов

 Инвестиционно проектиране, устройствено планиране

Инвестиционно проектиране, устройствено планиране