452022625

Kонтрол върху начина на изпълнение на вече изработени проекти съгласно изискванията на Закона за Устройство на Територията

имате нужда от помощ?

Моля не се колебайте да се свържете с нас!

Инвестиционно проектиране, устройствено планиране

Инвестиционно проектиране, устройствено планиране